Om NKT

Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (NKT) er den viktigste kunnskapskanalen om kulturpolitikk i Norden. NKT er et open access-tidsskrift som retter seg mot alle lesere som er interessert i kulturpolitikk, både i forskningsmiljøene, i kulturlivet, i forvaltningen og i mediene og andre deler av samfunnslivet.

Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler fra nordisk og internasjonal kulturpolitisk forskning og utgir anmeldelser og omtaler av nordisk kulturpolitisk faglitteratur. Tidsskriftet kommer ut med to utgaver i året. Jevnlig utgir tidsskriftet spesialnumre om aktuelle temaer. Artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk kan publiseres i tidsskriftet. Redaksjonskomiteen består av forskere fra de nordiske landene.

NKT ble etablert i sin nåværende form i 1997 som etterfølger av Kulturpolitisk tidsskrift. Tidsskriftet finansieres av et konsortium bestående av flere nordiske akademiske institusjoner:

  • Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
  • Copenhagen Business School, Copenhagen
  • Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
  • Cupore, Helsinki
  • University of Jyväskylä, Jyväskylä
  • Høgskolen i Telemark, Bø
  • Telemarksforsking, Bø
  • BI Norwegian Business School, Oslo
  • Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Högskolan i Borås er ansvarlig utgiver, mens redaksjonen for tiden er lagt til miljøet for kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Ansvarlig redaktør: Professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI Kontakt: e-post sigrid.royseng@bi.no: tlf 0047 40477097

Sigrid Røyseng

Redaksjonssekretær: Høyskolelektor II Anitra Figenschou ved Handelshøyskolen BI Kontakt: e-post anitra.g.figenschou@bi.no: tlf 0047 92606718

Anitra Figenschou

Redaksjonskomitéen

Danmark
Trine Bille, FD, lektor, Copenhagen Business School
Louise Ejgod Hansen, FD, Aarhus universitet

Island/Danmark
Bjarki Valtysson, lektor, Københavns Universitet

Finland
Pasi Saukkonen, director, CUPORE, Helsinki
Tobias Harding, University lecturer, University of Jyväskylä

Norge
Ole Marius Hylland, forsker, Telemarksforskning
Egil Bjørnsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark

Sverige
Roger Blomgren, FD, Föreståndare Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås
Ann-Sofie Köping, lektor, Södertörns högskola

***

Ingen kostnader knyttet til publisering
NKTs redaksjon krever ingen honorar for å vurdere eller publisere artikler eller andre tekster.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current ye@r *