Stikkordarkiv: Ole Marius Hylland

Ny utgave av NKT

Kulturarv som kulturpolitikk

Utgave 2 av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er i dag, 17. desember 2014, lansert på Idunn.no. Dette nummeret er viet kulturarv og kulturarvens politikk. Redaktører for utgaven har vært Nanna Løkka og Ole Marius Hylland.

Det flotte forsidebilde til tidsskriftet heter «Natt ved Steilneset i Vardø» og viser minnehallen som leder fram til Louise Bourgeois' kunstverk til minne om de 91 som ble brent for trolldomsvirksomhet. Den internasjonalt kjente arkitekten Peter Zumthor har tegnet både minnehallen og glassbygget rundt kunstverket. Det er det samme kunstverket, avbildet i en annen årstid, dere ser her på nettsiden. Fotograf: © Bjarne Riesto / www.riesto.no. Takk til nasjonaleturistveger.no

Det flotte forsidebilde til tidsskriftet heter «Natt ved Steilneset i Vardø» og viser minnehallen som leder fram til Louise Bourgeois’ kunstverk til minne om de 91 som ble brent for trolldomsvirksomhet. Den internasjonalt kjente arkitekten Peter Zumthor har tegnet både minnehallen og glassbygget rundt kunstverket. Det er det samme kunstverket, avbildet i en annen årstid, dere ser her på nettsiden. Fotograf: © Bjarne Riesto / www.riesto.no. Takk til nasjonaleturistveger.no

 

Ole Marius Hylland er forsker og kulturhistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Nanna Løkka er forsker og forskningskoordinator ved Høgskolen i Telemark.

Redaktørene innleder slik: «Dette nummeret av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift er viet kulturarv og kulturarvens politikk. Redaksjonen for temanummeret har ønsket å få belyst kulturarv gjennom et kulturpolitisk perspektiv og dermed koble to fagfelt som i liten grad har blitt sett i sammenheng tidligere. Vi mener det er gode faglige grunner til å gjøre slike koblinger, og i dette nummeret vil leserne møte fem artikler som analyserer kulturarv som kulturpolitikk.»

De fem artiklene dere kan lese er følgende:

Utgaven inneholder også en bokanmeldelse av David Bell & Kate Oakleys «Cultural Policy», anmeldt av Bjarki Valtysson.

God lesning!

 

 

Lansering av NKT 1:2014

Et solid og interessant og helt nytt nummer av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er nå lansert. NKT 1:2014 ble lansert ved Handelshøyskolen BI i morgentimene i dag, 28 august, under et frokostseminar. Tidsskriftet ligger nå åpent tilgjengelig for alle på Idunn.

Redaktør Sigrid Røyseng innleder frokostseminaret.

Redaktør for NKT Sigrid Røyseng innleder lanseringsfrokosten. Røyseng er professor ved Handelshøyskolen BI.

Ole Marius Hylland skapte stort engasjement blant seminarets tilhørere da han presenterte sin artikkel «Kulturpolitikk og paternalisme«. Han ble berømmet av sine forskningsfeller for å berøre de grunnleggende trekk ved kulturpolitikken.

 

Ole Marius Hylland

Ole Marius Hylland, Forsker I / Kulturhistoriker, dr.art. Telemarksforsing.

Jan Fredrik Hovden presenterte artikkelen «Tastekeepers» (Hovden & Knapskog). Publikum var imponert over det enorme empiriske materialet. Hovden stilte spørsmålet: «Hvor skal vi gå videre med dette materialet?»

Jan Fredrik Hovden om smaksvokterne i kultureliten.

Jan Fredrik Hovden, førsteamanuensis ved UIB, om smaksvokterne i kultureliten.

Flere kommenterte den sterkt omstridte maleriet til Vanessa Baird som fronter den nye utgaven av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift:

«Hvilken kunst passer makten?»

«Sterkt og fryktinngytende»

«Balansen mellom byråkrati og folkeeventyr»

Den siste uttalelsen tilhører Gillian Warner-Søderholm, leder for Institutt for kommunikasjon og kultur, som  åpnet lanseringsfrokosten.

Gillian Warner-Søderholm leder for Inst. for kommunikasjon og kultur Handelshøyskolen BI.

Gillian Warner-Søderholm leder for Inst. for kommunikasjon og kultur Handelshøyskolen BI.

NKT 1:2014 består, i tillegg til Røysengs innledning, av seks fagfellevurderte artikler og seks bokanmeldelser. Ta en kikk på den spennende innholdsfortegelsen.