Ny utgave av NKT

Kulturarv som kulturpolitikk

Utgave 2 av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er i dag, 17. desember 2014, lansert på Idunn.no. Dette nummeret er viet kulturarv og kulturarvens politikk. Redaktører for utgaven har vært Nanna Løkka og Ole Marius Hylland.

Det flotte forsidebilde til tidsskriftet heter «Natt ved Steilneset i Vardø» og viser minnehallen som leder fram til Louise Bourgeois' kunstverk til minne om de 91 som ble brent for trolldomsvirksomhet. Den internasjonalt kjente arkitekten Peter Zumthor har tegnet både minnehallen og glassbygget rundt kunstverket. Det er det samme kunstverket, avbildet i en annen årstid, dere ser her på nettsiden. Fotograf: © Bjarne Riesto / www.riesto.no. Takk til nasjonaleturistveger.no

Det flotte forsidebilde til tidsskriftet heter «Natt ved Steilneset i Vardø» og viser minnehallen som leder fram til Louise Bourgeois’ kunstverk til minne om de 91 som ble brent for trolldomsvirksomhet. Den internasjonalt kjente arkitekten Peter Zumthor har tegnet både minnehallen og glassbygget rundt kunstverket. Det er det samme kunstverket, avbildet i en annen årstid, dere ser her på nettsiden. Fotograf: © Bjarne Riesto / www.riesto.no. Takk til nasjonaleturistveger.no

 

Ole Marius Hylland er forsker og kulturhistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Nanna Løkka er forsker og forskningskoordinator ved Høgskolen i Telemark.

Redaktørene innleder slik: «Dette nummeret av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift er viet kulturarv og kulturarvens politikk. Redaksjonen for temanummeret har ønsket å få belyst kulturarv gjennom et kulturpolitisk perspektiv og dermed koble to fagfelt som i liten grad har blitt sett i sammenheng tidligere. Vi mener det er gode faglige grunner til å gjøre slike koblinger, og i dette nummeret vil leserne møte fem artikler som analyserer kulturarv som kulturpolitikk.»

De fem artiklene dere kan lese er følgende:

Utgaven inneholder også en bokanmeldelse av David Bell & Kate Oakleys «Cultural Policy», anmeldt av Bjarki Valtysson.

God lesning!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current ye@r *